loading

Samočistiaci systém Vantage

Samočistiaci systém Vantage Compass

Samočistiaci systém Vantage je unikátny systém určený pre keramické bazény Compass Ceramic Pools, vďaka ktorému sa váš bazén stane bezúdržbovým.

Ako postupovať pri navrhovaní karbón keramického bazéna s účinnou technológiou dezinfekcie, čistenia dna keramického bazéna a ekektívnej filtrácie?

Pomenujme základné parametre kvalitných hygienických procesov keramického bazéna Compass Carbon Ceramic Pools.

V prvom rade je potrebné riešenie cirkulačných procesov, v celom objeme karbón keramického bazéna. Tento proces može aizovaným systémovým spôsobom najúčinnejšie zabezpečiť v celom objeme karbón keramického bazéna Compass Ceramic Pools integrovaná technológia zabudovaného samovysávania Vantage Paramount USA.

Vantage

Pri tomto technologickom riešení sú inštalované nástenné a dnové tryskové komponenty vrátane dnového vysávania nečistôt prekonávajúcich statický odpor vody. Následkom gravitačnej sily padajú tieto nečistoty na dno karbón keramického bazéna kde sa pohybujú od tryske k tryske jedným smerom k nasávaciemu otvoru MDX inštalovanému na dne keramického bazéna Compass Ceramic Pools.

Automatizovaný samočistiaci bazén touto metódou zabezpečuje vysávanie všetkých nečistôt von z karbón keramického bazéna do filtrácie. Z filtrácie sa táto nečistota prepieraním filtra vyplavuje do kanalizácie. Touto cestou sa všetky nečistoty z dna karbón keramického bazéna dostávajú úplne von, vďaka čomu je štandard hygienických procesov samočistiaceho bazéna Compass na najvyššej možnej úrovni.

Vysávanie bazéna robotickými vysávačmi sa oproti aizovanému integrovanému vysávaniu karbón keramického bazéna dostáva do tej istej pozície ako je manuálne meranie hodnoty pH, alebo ručné chlórovanie chlórnymi tabletami v porovnaní s aizovanými pH dávkovačmi v kombinácii s aickými dezinfekčnými zariadeniami.

Moderné bazény poskytujú svojim užívateľom nielen komfortné bezstarostné užívanie samočistiaceho karbón keramického bazéna Compass Ceramic Pools, no v prvom rade kvalitné technologické riešenie samočistiaceho bazéna zabezpečí aizovaným systémom najvyššiu úroveň kvality a hygieny vody vo vašom bazéne, tak počas jeho používania, ako aj v čase, keď ste na dovolenke, či dlhšiu dobu v zahraničí.

O samočistiaci bazén sa nemusí starať žiadny technik ani údržbár, čo sa týka vysávania. Samočistiace karbón keramické bazény fungujú ako autonómne hygienicky nezávadné vodné nádrže s kvalitou vody pre plávanie s novorodencami. Pri integrovaní alkacitných dezinfekčných systémov je možné dosahovať až kvalitu pitnej vody vo všetkých typoch karbón keramických bazénov Compass Ceramic Pools s integrovanou technológiou samovysávania Vantage od spoločnosti Paramount USA.

Cenová ponuka
close slider

Telefón: +421 948 026 460
Náš email: delfino@delfino.sk

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Vaše tel. číslo (povinné)

Predmet

Vaša správa